PERPUTARAN SAYA
-
PERPUTARAN TERAKHIR SAYA
-
Terma & Syarat
 • Promosi ini terbuka kepada semua ahli WSCBET yang mempunyai maklumat akaun yang sah.
 • Setiap ahli hanya boleh menuntut Promosi ini SATU (1) kali seminggu.
 • Ahli yang memasang taruhan pada kedua-dua kemungkinan dalam satu pertandingan akan dibatalkan kelayakan.
 • Judi Sukan, E-Sukan, Slot, Permainan Memburu Ikan, Loteri 4D dan Permainan Berbilang Pemain adalah tidak berkenaan dengan Promosi ini.
 • Promosi ini tidak boleh dituntut bersama dengan promosi WSCBET yang lain, kecuali dinyatakan sebaliknya.
 • Promosi ini tidak layak untuk sebarang penggiraan pulangan tunai.
 • Hanya taruhan yang sah akan dikira sebagai taruhan yang memenuhi syarat perputaran. Semua taruhan seri, taruhan yang dibatalkan atau tidak berlaku, taruhan atas kemungkinan kurang dari Euro 1.50 or Asia 0.5, serta taruhan yang dipasang pada kedua-dua kemungkinan dalam satu pertandingan tidak akan dikira sebagai taruhan yang memenuhi syarat perputaran.
 • Hanya 25% daripada jumlah taruhan yang diletakkan dalam sebarang permainan Pai Gow Poker & Roulette (semua variasi) akan dikira dalam jumlah perputaran.
 • Semua bonus dan amaun kemenangan akan dilupuskan jika anda gagal memenuhi syarat perputaran dalam masa 30 hari, dikira dari hari bonus tersebut dituntut.
 • WSCBET berhak untuk menamatkan dan menggantung sebarang akaun yang berulang atau tidak mematuhi terma dan syarat ini.
 • WSCBET berhak untuk mengubah atau membatalkan aktiviti ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu, sama ada untuk semua ahli atau ahli individu.
 • Sekiranya berlaku apa-apa pertikaian, versi bahasa Inggeris Terma & Syarat ini akan diutamakan.
 • Terma & Syarat Umum WSCBET dikenakan.